reklama

užitočné linky

Služby organizáciám - Vypracovanie a implementácia projektov

Spoločnosť ponúka svoje skúsenosti z prípravy a realizácie projektov zameraných na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov v organizáciách s podporou štátu, ÚPSVaR a ESF.
V uplynulých rokoch sa podieľal ročne v priemere na štyroch poradenských a vzdelávacích aktivitách pre ÚPSVaR.