reklama

užitočné linky

Služby organizáciám - Vyhľadávanie a výber zamestnancov

Spoločnosť sa zaoberá výberom pracovníkov na pozície stredného a vyššieho manažmentu, ako aj špecialistov.

Našou prednosťou je dôkladná znalosť klientov v celom Zemplínskom regióne, čo umožňuje veľmi dobrú orientáciu v potenciálnych zdrojoch, kde hľadať vhodného a pripraveného zamestnanca.
Na základe požiadavky zabezpečujeme výberové konanie buď priamo u klienta alebo v našej spoločnosti.

Garancia: v závislosti od obsadzovanej pozície počas 2 – 3 mesiacov od podpisu pracovnej zmluvy. V prípade rozviazania pracovného pomeru nebude požadovaná úhrada poskytnutej služby.

Hľadáte zamestnanca?

Ak hľadáte zamestnanca na pripojenom formulári špecifikujte požiadavky a odošlite.

Ak hľadáte viacerých zamestnancov na pripojenom formulári špecifikujte požiadavky na každú pracovnú pozíciu samostatne a odošlite. Ak pôjde o viacej pracovníkov na rovnakú pozíciu upozornite na túto skutočnosť.