reklama

užitočné linky

Úvod

Spoločnosť založila skupina skúsených manažérov v roku 2003, ktorá sa rozhodla prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov prispieť k rozvoju regiónu Zemplín.
Pre plnenie tejto ambície nás oprávňujú nasledovné predpoklady:

  • vynikajúco poznáme cieľové prostredie vrátane podnikateľského prostredia,
  • udržiavame korektné vzťahy s orgánmi samosprávy a štátnej správy,
  • disponujeme aktuálnou regionálnou analýzou ľudských zdrojov a sociálno-ekonomickej situácie
  • bohaté manažérske, pedagogické a lektorské skúsenosti,
  • stále sa učíme. Zmeny považujeme za súčasť života,
sme dostatočne motivovaní, máme víziu, energiu, chuť a ochotu pracovať.