reklama

užitočné linky

Služby jednotlivcom - Rekvalifikácia a vzdelávanie

Na základe požiadaviek regionálneho trhu práce, resp. organizácii organizujeme

  • rekvalifikačné kurzy v súlade so schválenou akreditáciou MŠ SR. Ich absolventi tak majú možnosť zvýšiť si svoju odbornú kvalifikáciu a získať osvedčenie s celoštátnou platnosťou,
  • vnútropodnikové vzdelávanie zamerané na zvýšenie kvalifikácie zamestnancov.

Spoločnosť je držiteľom akreditácii kurzov v oblasti

    • komunikačných a manažérskych zručností
    • anglického jazyka
    • práce s PC a elektronickej komunikácie

Prednosťou našich kurzov

  • je modulový systém, ktorý umožňuje vyskladať moduly podľa individuálnych potrieb klienta
  • využívanie skupinovej alebo individuálnej formy