reklama

užitočné linky

Služby organizáciám - Program hodnotenia a rozvoja ľudských zdrojov

 • Vrcholovým manažérom poskytujeme pomoc pri príprave a realizácii objektívneho a systematického hodnotenia zamestnancov a hľadaní ciest ich rozvoja a zlepšenia ich pracovného výkonu a pracovného správania.
  Za cieľ hodnotenia a základnú úlohu riadenia ľudských zdrojov považujeme;
  Dať správneho človeka na správne miesto, optimálne využívať jeho schopností, formovať tímy, efektívne viesť ľudí a vytvárať zdravé medziľudské vzťahy a realizovať personálny a sociálny rozvoj pracovníkov.
  Tomuto cieľu a úlohám zodpovedá nami vypracovaný

  • systém hodnotenia v organizácii, tvorba hodnotiacich formulárov a metodiky ich spracovania, príprava manažérov na realizáciu hodnotiacich pohovorov a podpora pri implementácii nového systému hodnotenia do podnikovej praxe.
  • príprava a implementácia projektov rozvoja zamestnancov vo väzbe na systém hodnotenia a potreby organizácie