reklama

užitočné linky

O nás

Základnými princípmi práce v našej spoločnosti je klientovo-orientovaný prístup, odbornosť, diskrétnosť, dôvera a emočná inteligencia.

Staviame na partnerstve s klientmi, založenom na dôkladnom porozumení potrebám klienta, poznaní jeho firemnej kultúry, pracovného prostredia, čo považujeme za základ dlhodobých partnerských vzťahov. Na princípe partnerstva rozvíjame vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, kde prínos  zamestnancov pre zamestnávateľa v podobe vytvorených hodnôt je vyvážený podmienkami, ktoré zamestnávateľ vytvára pre profesionálny i osobný rozvoj zamestnancov, ich sebarealizáciu a zvyšovanie ich emočnej inteligencie.

Našou silnou stránkou sú naši ľudia a ich individuálny prístup ku každému klientovi, udržiavanie dlhodobého vzťahu s klientom, sledovanie jeho vývoja. Usilujeme, aby zvládali seba, svojich klientov, boli motivovaní a ovládali svoje emócie i emócie svojich klientov.

Vybudovaný systém efektívnej spätnej väzby nám umožňuje zlepšovať pomoc našim klientom na ceste k úspechu v náročnom konkurenčnom prostredí, a nám skvalitňovať naše poradenské a vzdelávacie aktivity.