reklama

užitočné linky

O nás - Predmet činnosti

Hlavným predmetom činnosti firmy je rozvoj zamestnancov a organizácií prostredníctvom vzdelávania a poradenstva, osobitne v oblasti procesov manažmentu, rozvoja ľudských zdrojov, zdokonaľovania organizačných štruktúr a vytvárania tímov. Cieľom je zabezpečovať komplexný a systematický osobnostný a odborný rozvoj manažérov a zamestnancov prostredníctvom kvalitných personálnych a vzdelávacích činnosti.

Obsahom jej personálno-poradenských a vzdelávacích služieb pre malé a stredné, ako i veľké firmy a organizácie sú predovšetkým:

  • pomoc manažérom pri strategickom rozvoji organizácií, riadení zdrojov a znalostí, optimalizácií procesov, a riešení praktických problémov manažmentu,
  • rozvoj manažérskych zručnosti pri vedení ľudí, tvorbe a realizácií podnikateľských stratégií, a pracovných tímov (prostredníctvom školení, kurzov a tréningov)
  • vykonávanie personálneho a organizačného auditu
  • vypracovávanie plánov profesionálneho a osobnostného rozvoja zamestnancov,
  • vypracovanie plánov firemnej kultúry, prípadne jej transformácie, a pod..
  • vypracovanie projektov podľa požiadaviek klienta vrátane reklamnej kampane.