reklama

užitočné linky

Služby jednotlivcom - Pracovné poradenstvo

Uchádzačom a záujemcom o zamestnanie ponúkame naše bohaté skúsenosti v oblasti uplatnenia sa na trhu práce, najmä v oblasti

  • orientácie na trhu práce
  • bilancii vlastného pracovného potenciálu
  • formách a technikách vyhľadávania vhodných pracovných miest a uchádzania sa o ne
  • pracovnej orientácie a kaučingu

Na základe analýzy vášho pracovného potenciálu alebo na základe konkrétnej požiadavky vám pripravíme plán vášho vzdelávania a rozvoja, pri rešpektovaní vašich špecifických očakávaní.

Zabezpečujeme individuálne a skupinové vzdelávanie, rekvalifikácie a tréningy v oblasti

  • komunikačných a manažérskych zručností
  • práce s PC a elektronickej komunikácie
  • anglického jazyka

Tréningové programy modifikujeme podľa konkrétnych požiadaviek klienta pri rešpektovaní jeho skúseností a potrieb. V súčinnosti s klientom tvoríme modelové situácie, ktoré sa využívajú pri praktickom nácviku ich zvládania, resp. nadobúdania požadovaných sociálnych zručností.
Tréningové programy sú rozvrhnuté do modulov v rozsahu niekoľkých dni (podľa počtu tréningových hodín za deň). Počet účastníkov v jednej tréningovej skupine je minimálne 5, maximálne 12 účastníkov