reklama

užitočné linky

Služby organizáciám - Personálne poradenstvo

  • Pre organizácie ponúkame pomoc pri zabezpečovaní cieľov organizácie, pri personálnom plánovaní a vykonávaní personálnych činnosti v organizácii s dôrazom na:

    • vykonávanie analýzy sociálneho systému organizácie, motivačného systému a ďalších služieb podľa potrieb klienta,
    • personálny marketing,
    • plánovanie a vykonávanie personálnych činnosti v organizácii,
    • plánovanie ľudských zdrojov a vypracovanie tréningových programov pre manažérov a zamestnancov