reklama

užitočné linky

Otázky a odpovede


Meno:
   
Text:
   

Kristína G.,
Dobrý deň, mohli by ste mi bližšie vysvetliť - implementáciu systemu hodnotenia zamestnancov - čo mám pod tým konkrétne rozumieť? Ďakujem.

Každá seriózne funfujúca organizácia má mať vypracovaný vlastný systém rozvoja svojich zamestnancov. Systém hodnotenia je jedným z nástrojov zvyšovania výkonnosti a rozvoja zamestnancov, vrátane ich lepšej motivácie a stimulácie. Hodnotenie sa vykonáva podľa transparentných interných pravidiel s cieľom objektívne zhodnotiť potenciál zamestnanca a má vytvoriť podmienky nielen pre rast jeho výkonnosti, ale aj jeho sebarealizácie. 

Hodnotenie sa vykonáva v konkrétnych časových intervaloch vrátane prijatých záverov a odporúčaní, napr. účasť v konkrétnych vzdelávacích aktivitách, ktorých má zamestnanec absolvovať do konkretného termínu, resp. získať potrebnú zručnosť a pod. Jednoducho povedané; pod implementáciou hodnotenia zamestnancov je potrebné rozumieť proces systematického rozvoja zamestnancov, na ktorom participujú zamestnávatelia spolu so zamestnancami. Teda nie je to len nejaké jednorazové niekoľko minútové "izolované hodnotenie" zamestnanca.