reklama

užitočné linky

Služby organizáciám - Manažérske a jazykové vzdelávanie

 • Na základe analýzy kvality práce a aktuálnych potrieb zamestnávateľa, resp. jeho konkrétneho zadania pripravíme plán vzdelávania a rozvoja vašich zamestnancov. V jeho programe zohľadníme aktuálne a meniace sa potreby vašej spoločnosti, rešpektujúc špecifické očakávania spoločnosti.

  V rámci jednotlivých vzdelávacích aktivít sa usilujeme vyvážiť pomer teórie a tréningu.

  Zabezpečujeme individuálne a skupinové vzdelávanie, rekvalifikácie a tréningy v oblasti

  • komunikačných a manažérskych zručností
  • práce s PC a elektronickej komunikácie
  • anglického jazyka

  Tréningové programy modifikujeme podľa konkrétnych požiadaviek klienta pri rešpektovaní jeho skúseností a potrieb. V súčinnosti s klientom tvoríme modelové situácie, ktoré sa využívajú pri praktickom nácviku ich zvládania, resp. nadobúdania požadovaných sociálnych zručností. V tréningu si účastníci vyskúšajú použitie rôznych nástrojov a metód pri riešení konkrétnych situácii z im blízkej praxe.

  Tréningové programy sú rozvrhnuté do modulov v rozsahu niekoľkých dni (podľa počtu tréningových hodín za deň). Počet účastníkov v jednej tréningovej skupine je minimálne 5, maximálne 12 účastníkov