reklama

užitočné linky

Služby pre firmy - Formulár pre zamestnávateľa

 

Názov firmy, organizácie:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
E-mail:
WWW stránka:
 
Popis pracovnej pozície:
Názov pracovného miesta:
Náplň práce:
Dátum nástupu:
Pracovná doba:
Nástupný plat:
Plat po zapracovaní:
Služobné cesty (ako často)
Sociálne výhody:
Možnosť osobného rastu, ďalšieho vzdelávania:
 
Predpoklady:
Požadované vzdelanie, kurzy, osvedčenia:
Požadovaná prax v odbore: rokov (zadajte len číslo)
Požadované schopnosti, zručnosti (osobné, technické, sociálne)
Počítačové zručnosti (užívateľské programy: Word, Excel, Power Point, Internet, operačné systémy, programovanie)
Jazykové schopnosti (požadovaná úroveň, prípadne certifikáty)
 
Vodičský preukaz:  
Skupina:
Iné
požiadavky:
 
Požiadavky na psychologické a osobnostné testy:
Iné:
 
Špeciálne požiadavky:
So zaradením údajov z tohto môjho dotazníka do databázy EC PERSON, s.r.o.


Dátum vyplnenia:
Miesto: